Ubezpiecznie GAP

Jeżeli ubezpieczysz stratę finansową, to nie doświadczysz straty finansowej. Właśnie dlatego w każdej mojej ofercie leasingowej znajdziesz GAP.

Czym jest ubezpieczenie GAP

GAP (Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie straty finansowej na okoliczność szkody całkowitej lub kradzieży samochodu. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy przedmiot umowy leasingu nie może być użytkowany – albo został skradziony albo jest tak uszkodzony, że nie nadaje się do naprawy.

Po co polisa GAP skoro jest AC

GAP jest uzupełnieniem AC i przyjmujemy zasadę, że tak samo jak AC jest to ubezpieczenie konieczne dla leasingujących samochody dostawcze. Dlaczego? Ponieważ w przypadku wystąpienia kradzieży lub szkody całkowitej (np. pożaru, wypadku drogowego) polisa GAP zabezpiecza wartość samochodu. W ten sposób GAP zabezpiecza Cię przed stratą finansową przez cały okres trwania umowy leasingu, nawet do 60 miesięcy).

Jakie są rodzaje GAP

W leasingu samochodu dostawczego z pełnym odliczeniem podatku VAT najkorzystniejszym dla Ciebie wariantem jest GAP fakturowy (RTI) netto. Pokrywa on różnicę pomiędzy wartością początkową (fakturową) pojazdu, a wartością rynkową z dnia szkody (lub uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej). Drugiem wariantem jest GAP finansowy (SF), który pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu, a zobowiązaniem leasingowym.

Zadaniem GAP jest ochrona przed stratą finansową, byś mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc negatywnych konsekwencji finansowych kradzieży czy też szkody całkowitej. Jeżeli to tylko możliwe, leasingując samochód dostawczy warto wybrać GAP fakturowy netto. Wprawdzie rata GAP RTI jest nieco wyższa niż rata GAP SF, ale i odszkodowanie jest proporcjonalnie wyższe.