Ubezpieczenie na życie

Życie zaskakuje? Nie tych, którzy się ubezpieczają … na życie.

Leasingując samochód dostawczy warto wykupić ubezpieczenie na życie „Bezpieczny Leasing”. Zabezpiecza ono Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych np. z hospitalizacją, trwałą niezdolnością do pracy lub nieszczęśliwym wypadkiem. Z takiego ubezpieczenia powinni skorzystać zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i którzy w trudnej sytuacji życiowej mogą nie mieć możliwości osiągnięcia przychodów, pozwalających na spłatę rat leasingowych.

Przykry, ale prawdopodobny przykład

Wyobraź sobie, że nagle w skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby stałeś się niezdolny do pracy. Po kilkumiesięcznej hospitalizacji czeka Cię rehabilitacja. Działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ale praktycznie nie generujesz przychodów. Musisz jednak terminowo regulować swoje zobowiązania, w tym koszty rat leasingu. Ubezpieczenie „Bezpieczny Leasing” umożliwia spłatę kilku miesięcznych rat leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku min. 30-dniowej hospitalizacji ubezpieczonego dla każdego nieszczęśliwego wypadku lub choroby.