Ubezpieczenie komunikacyjne

Składka jednorazowa czy płatna w ratach? Polisa wg stawki leasingodawcy czy wg zniżek leasingobiorcy? Porównaj i wybierz najkorzystniej!

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie AC jest wymagane przez leasingodawcę. Jeżeli zatem leasingujesz samochód dostawczy, musisz wykupić pakiet: OC+AC.

Cena polisy za ubezpieczenie samochodu dostawczego w leasingu

Oto najważniejsze czynniki, od których zależy wysokość składki:

  • typ samochodu dostawczego: niższa stawka dotyczy małych furgonetek jak np. Renault Express, a wyższa specjalistycznych pojazdów jak np. Renault Master chłodnia.
  • typu przedsiębiorcy: na niższą stawkę może liczyć ten przedsiębiorca, dla którego użytkowanie samochodu nie jest główną działalnością np. stolarz czy elektryk. Z wyższą stawką musi się liczyć ten, kto intensywnie użytkuje samochód, jak np. kurier czy taksówkarz. Podobnie, wyższa stawka dotyczy przedsiębiorców, gdzie często zmieniają się kierowcy np. wypożyczalni samochodów.
  • historia ubezpieczenia: każdy nasz partner ubezpieczeniowy docenia tych, którzy mają bezwypadkową historię ubezpieczenia.
  • promocja: bywa, że jest bardzo atrakcyjna – właśnie dla tych, którzy korzystają z firmowego leasingu.

Wymogi dotyczące ubezpieczenia AC leasingowanego samochodu

Przy nowych samochodach (a tylko takimi się zajmuję) najważniejszy wymóg dotyczy naprawy samochodu w ASO. Tylko wtedy jest pewność, że zastosowane są oryginalne części i użyto właściwej technologii naprawy. Drugi istotny wymóg to brak udziału własnego w szkodzie i franszyzy integralnej – zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w wysokości równej wycenie likwidacji szkody.

Wybierając w pierwszym roku dealerski pakiet ubezpieczeniowy masz pewność, że powyższe warunki będą spełnione. W kolejnych latach leasingu masz możliwość wyboru oferty ubezpieczenia, niemniej przed zawarciem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym musisz ją przedstawić leasingodawcy do weryfikacji.

Składka jednorazowa czy ubezpieczenie płatne w ratach leasingowych?

Każdy wybór ma swoje plusy i minusy:

  • składka jednorazowa: wydatek jest odczuwalny, ale opłacając składkę całoroczną możesz wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę w każdym kolejnym roku leasingowania samochodu. To wariant korzystny zwłaszcza dla tych, którzy mają spore zniżki za bezwypadkową jazdę.
  • składka płacona w ratach: praktycznie nieodczuwalna dla portfela, ale po podsumowaniu w całym okresie trwania leasingu zwykle jest to większy wydatek niż przy płatnościach całorocznych. Istotnym plusem tego rozwiązania jest przewidywalność składki: jest niezmienna w całym okresie trwania umowy leasingu.