Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Czy w leasingu istnieją jakiekolwiek ryzyka? Tak, ale można się przed nimi zabezpieczyć.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu zwykle kojarzone jest z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Tymczasem ubezpieczyć należy się na okoliczność wystąpienia wszelkiego ryzyka – nie tylko od niekorzystnych zdarzeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenie jest sposobem na uniknięcie przykrych skutków wystąpienia jakiegoś niekorzystnego zdarzenia losowego. Takim niekorzystnym zdarzeniem może być szkoda komunikacyjna, kradzież samochodu, czy też czasowa niezdolność do pracy skutkująca brakiem możliwości opłacania rat leasingowych.

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE: OC / AC

Samochód jest własnością leasingodawcy, która wymaga zakupu polisy komunikacyjnej zgodnie z przyjętymi przez siebie standardami. W razie zaistnienia szkody komunikacyjnej, to finansujący otrzymuje odszkodowanie. Korzystający zwykle uczestniczy jedynie w procesie likwidacji takiej szkody.

UBEZPIECZENIE GAP

Może się zdarzyć, że umowa leasingu nie będzie mogła być realizowana ze względu na braku przedmiotu umowy leasingu. Takim przypadkiem jest kradzież samochodu lub szkoda całkowita. Ubezpieczeniem ewentualnej straty finansowej w tej sytuacji jest ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection).

UBEZPIECZENIE LEASINGOBIORCY

Leasing jest zobowiązaniem finansowym. Zgodnie z umową, raty należy płacić w terminie, niezależnie od sytuacji życiowej leasingobiorcy. By zapewnić sobie ochronę w razie trudnej sytuacji życiowej (wypadku, poważnego zachorowania, czasowej lub trwałej niezdolności do pracy) – należy wykupić ubezpieczenie leasingu.