Najczęstsze pytania

Oto odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają przed podpisaniem umowy leasingu:

Loader image

Można. Konieczne jest dokonanie przeliczenia wysokości rat i podpisanie stosownych dokumentów.

Umowa leasingu, o ile nie towarzyszy jej umowa serwisowa, nie przewiduje limitów przebiegu samochodu.

RCI Leasing świadczy usługi leasingu na okres od 2 do 5 lat.

Może. Zwykle potrzebny jest do tego wkład własny, ale też wiele zależy od branży przedsiębiorcy.

W przypadku fabrycznie nowych samochodów (a tylko takie są przedmiotem mojej oferty) pojazd należy ubezpieczyć według wartości fakturowej.

Jeżeli Korzystający nie prowadzi działalności „rent a car”, z samochodu mogą korzystać jedynie pracownicy firmy, która jest stroną umowy leasingu. Osoby trzecie mogą korzystać z leasingowanego samochodu po uzyskaniu pisemnej zgody Finansującego.

Można. Zgoda taka dotyczy krajów UE jeżeli jest to wyjazd nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Jeżeli jest to okres przekraczający 3 miesiące kalendarzowe, wówczas Leasingobiorca zobowiązany jest zgłosić taki wyjazd Finansującemu.

Tak, o ile zgodzi się na to Finansujący. Zasadniczo Finansujący nie ma nic przeciwko, ale konieczna jest pozytywna ocena zdolności nowego Korzystającego do regularnego spłacania rat. Takie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.
Loader image

Można. Konieczne jest dokonanie przeliczenia wysokości rat i podpisanie stosownych dokumentów.

Umowa leasingu, o ile nie towarzyszy jej umowa serwisowa, nie przewiduje limitów przebiegu samochodu.

RCI Leasing świadczy usługi leasingu na okres od 2 do 5 lat.

Może. Zwykle potrzebny jest do tego wkład własny, ale też wiele zależy od branży przedsiębiorcy.

W przypadku fabrycznie nowych samochodów (a tylko takie są przedmiotem mojej oferty) pojazd należy ubezpieczyć według wartości fakturowej.

Jeżeli Korzystający nie prowadzi działalności „rent a car”, z samochodu mogą korzystać jedynie pracownicy firmy, która jest stroną umowy leasingu. Osoby trzecie mogą korzystać z leasingowanego samochodu po uzyskaniu pisemnej zgody Finansującego.

Można. Zgoda taka dotyczy krajów UE jeżeli jest to wyjazd nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Jeżeli jest to okres przekraczający 3 miesiące kalendarzowe, wówczas Leasingobiorca zobowiązany jest zgłosić taki wyjazd Finansującemu.

Tak, o ile zgodzi się na to Finansujący. Zasadniczo Finansujący nie ma nic przeciwko, ale konieczna jest pozytywna ocena zdolności nowego Korzystającego do regularnego spłacania rat. Takie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.
Loader image

Można. Konieczne jest dokonanie przeliczenia wysokości rat i podpisanie stosownych dokumentów.

Umowa leasingu, o ile nie towarzyszy jej umowa serwisowa, nie przewiduje limitów przebiegu samochodu.

RCI Leasing świadczy usługi leasingu na okres od 2 do 5 lat.

Może. Zwykle potrzebny jest do tego wkład własny, ale też wiele zależy od branży przedsiębiorcy.

W przypadku fabrycznie nowych samochodów (a tylko takie są przedmiotem mojej oferty) pojazd należy ubezpieczyć według wartości fakturowej.

Jeżeli Korzystający nie prowadzi działalności „rent a car”, z samochodu mogą korzystać jedynie pracownicy firmy, która jest stroną umowy leasingu. Osoby trzecie mogą korzystać z leasingowanego samochodu po uzyskaniu pisemnej zgody Finansującego.

Można. Zgoda taka dotyczy krajów UE jeżeli jest to wyjazd nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. Jeżeli jest to okres przekraczający 3 miesiące kalendarzowe, wówczas Leasingobiorca zobowiązany jest zgłosić taki wyjazd Finansującemu.

Tak, o ile zgodzi się na to Finansujący. Zasadniczo Finansujący nie ma nic przeciwko, ale konieczna jest pozytywna ocena zdolności nowego Korzystającego do regularnego spłacania rat. Takie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.