Zalety leasingu

Leasing ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Dlatego właśnie jest tak popularny

Leasing operacyjny samochodu dostawczego jest prosty, tani, elastyczny i korzystny podatkowo.

Leasing Renault MASTER
Każdy Renault Master może być finansowany w leasingu – również różowy 🙂

1. Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, więc nie powiększa zadłużenia firmy. Innymi słowy, leasing nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej. Dzięki temu będziesz mógł w razie potrzeby finansować inne firmowe inwestycje za pomocą kredytu.

2. Oprocentowanie leasingu jest zwykle niższe od oprocentowania kredytu. Wynika to głównie z faktu, że właścicielem samochodu przez cały okres trwania umowy pozostaje leasingodawca. Tym samym samochód staje się swoistym zabezpieczeniem transakcji.

3.  Dzięki leasingowi operacyjnemu możesz płynnie prowadzić interes i nie musisz angażować się finansowo w zakup samochodu. Sam decydujesz o parametrach takich jak okres trwania umowy, wkład własny, czy wartość wykupu.

4. Wkład własny i raty leasingu operacyjnego można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Jest to korzystne z punktu widzenia optymalizacji podatkowej w firmie leasingobiorcy.

5. Masz możliwość wykupienia samochodu po zakończeniu umowy za wartość niższą niż wartość rynkowa. A po wykupieniu pojazdu możesz uwolnić środki finansowe poprzez leasing zwrotny.

6. Różnie w życiu i w biznesie bywa… Leasing zapewnia Ci ochronę własnego majątku przed wierzycielami, jak również przed komornikiem. Możesz zatem starać się wyjść na prostą cały czas korzystając z leasingowanego samochodu. A gdybyś nie potrzebował tego samochodu zanim wygaśnie umowa leasingu – możesz dokonać jej cesji.

Leasing Renault MASTER Warszawa
Zielony kolor plandeki symbolizuje optymizm przedsiębiorcy finansującego samochód w leasingu 🙂

Powyżej napisałem o niewątpliwych zaletach leasingu. Pewnie oczekujesz, że teraz napiszę o jego wadach. Nie. O wadach nie napiszę, bo to słowo wydaje mi się niezbyt stosowne. Oczywiście, nie ma róż bez kolców, ale zamiast o wadach raczej wolę mówić o ograniczeniach w leasingu. Jakież zatem leasing niesie ze sobą ograniczenia?

Dopóki nie spłacisz wszystkich rat i opłaty końcowej, samochód nie należy do Ciebie, a do firmy leasingowej. Tym samym jesteś zobowiązany uzyskać zgodę leasingodawcy np. na modyfikację samochodu (np. zmiana furgonu dostawczego na furgon brygadowy). Konieczne jest też terminowe wywiązywanie się ze spłaty zobowiązań. W przypadku opóźnień lub zaprzestania spłaty leasingodawca może zażądać zwrotu samochodu. Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego musisz wykupić zgodnie z wymogami leasingodawcy. Najważniejsze wymogi to brak udziału w szkodzie oraz naprawa w ASO z użyciem oryginalnych części i technologii naprawy zatwierdzonej przez producenta pojazdu.