Leasing operacyjny

Tani pieniądz, niski wkład, zwiększenie kosztów działalności i zmniejszenie kosztów opodatkowania.

Oferuję (prawie) wyłącznie leasing operacyjny. Dlaczego? Bo ta forma leasingu jest korzystniejsza dla przedsiębiorców.

Leasing Renault Master
Branża transportowa prawie wyłącznie finansuje samochody w leasingu

Cechy leasingu operacyjnego

OKRES TRWANIA UMOWY. Pisząc o okresie wypada na początek wspomnieć o amortyzacji środka trwałego jakim jest samochód. Amortyzacji liniowej samochodu można dokonywać przez 5 lat, przyjmując roczną amortyzację na poziomie 20%. Żeby zatem zamortyzować 100% wartość pojazdu, potrzeba 5 lat i zwykle jest to maksymalny czas trwania leasingu w umowach, które oferuję. Leasing operacyjny musi również trwać dłużej niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu, co w praktyce przekłada się na minimum 2-letnie umowy leasingowe.

AMORTYZACJA. Przedsiębiorca korzystający z leasingu operacyjnego samochodu nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych, ani też nie amortyzuje go w czasie. Amortyzacji pojazdu dokonuje firma leasingowa, gdyż to ona jest właścicielem pojazdu.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU. Przedsiębiorca będący leasingobiorcą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie opłaty leasingowe: raty kapitałowe + odsetki. Równie ważne dla przedsiębiorców jest to, że koszty związane z użytkowaniem samochodu (przeglądy, paliwo, naprawy, myjnia itp.) rozlicza się bezpośrednio w kosztach.

PODATEK VAT. Skoro wartość przedmiotu leasingu płacona jest w ratach, to i podatek VAT płacony jest w ratach.

OPCJA WYKUPU. Słowo „opcja” jest dość istotne, bo oznacza możliwość wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Nie konieczność, a możliwość. W praktyce zdecydowana większość leasingobiorców z możliwości wykupu korzysta. To logiczne, bo jeżeli samochód został spłacony prawie w 100%, a rynkowo jest wart np. 40% wartości początkowej, to nieroztropnym byłoby go nie wykupić.

W leasingu finansowym przedsiębiorca może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów jedynie część odsetkową dotyczącą rat leasingowych. Oprócz tego może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i amortyzować go w czasie.